SLUŽBY

Poskytujeme komplexné architektonické služby od návrhov až po finálnu realizáciu stavby. Realizujeme hydroizolácie plochých striech, vegetačných striech a objektov.

Naše služby

  • Hydroizolácie plochých striech a terás
  • Sprostredkovanie a predaj hydroizolácií a komponentov od firmy PROTAN
  • Sprostredkovanie a predaj EPS 70, EPS 100, EPS 150 za zvýhodnené ceny
  • Izolácie spodnej stavby fóliami z PVC alebo asfaltovými pásmi
  • Montáž strešných prvkov (odvetrávacie prvky, strešné okná, svetlíky…)
  • Klampiarske práce (montáž odkvapového systému, oplechovanie atík…)
  • Montáž hrotov proti vtáctvu
  • Montáž a revízia bleskozvodu
  • Stavebné práce

OD NÁVRHU K REALIZÁCII

Celá realizácia začína návrhom. Návrh a cenovú ponuku máte v rámci služby zadarmo a poskytneme Vám k nemu kompletné poradenstvo.

SAMOTNÁ REALIZÁCIA

Realizácia prebieha po dohodnutí všetkých kritérií, zazmluvnení a v dohodnutom časovom rozmedzí.