SLUŽBY

Poskytujeme komplexné architektonické služby od návrhov až po finálnu realizáciu stavby. Realizujeme hydroizolácie plochých striech, vegetačných striech a objektov.

Naše služby

 • Hydroizolácie plochých striech a terás
 • Čistenie a impregnácia šikmých aj plochých striech vysokotlakovým čističom (čistič a impregnácia SIKA)
 • Čistenie a impregnácia fasád (čistič a impregnácia SIKA)
 • Sprostredkovanie a predaj hydroizolácií a komponentov od firmy PROTAN
 • Sprostredkovanie a predaj EPS 70, EPS 100, EPS 150 za zvýhodnené ceny
 • Izolácie spodnej stavby fóliami z PVC alebo asfaltovými pásmi
 • Montáž strešných prvkov (odvetrávacie prvky, strešné okná, svetlíky…)
 • Klampiarske práce (montáž odkvapového systému, oplechovanie atík…)
 • Montáž hrotov proti vtáctvu
 • Montáž a revízia bleskozvodu
 • Stavebné práce

OD NÁVRHU K REALIZÁCII

Celá realizácia začína návrhom. Návrh a cenovú ponuku máte v rámci služby zadarmo a poskytneme Vám k nemu kompletné poradenstvo.

SAMOTNÁ REALIZÁCIA

Realizácia prebieha po dohodnutí všetkých kritérií, zazmluvnení a v dohodnutom časovom rozmedzí.